Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: Μέχρι τέλος του χρόνου παράταση συμβάσεων με τους παρόχους υγείας


Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 ο ΕΟΠΥΥ δίνει παράταση στις συμβάσεις του, με τους παρόχους υγείας. Πρόκειται για την υπ' αριθμ.756/190/16-10- 2014 απόφασή του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα η παράταση συμβάσεων αφορά στις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ του ΕΟΠΥΥ με Διαγνωστικά Εργαστήρια, Κλινικές, Φυσικοθεραπευτές, Οδοντοτεχνίτες, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Οικοτροφεία, Ιδρύματα/Κλινικές Χρονίων Παθήσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ειδικά Ιδρύματα για ΑμεΑ, ιδρύματα Ασυλικού Τύπου και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.