Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ  ΑΝΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ  ΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΥΜΕ  ΣΤΗΝ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΜΑΣ