Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ο φορολογικός παράδεισος του ΕΟΠΥΥ


ΙΣΤΟΡΙΕΣ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  ΤΡΕΛΑΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4308/άρθρο 11 (ΦΕΚ 251/24.4.2014)

Θωμάς Ορφανίδης

Λαμβάνοντας υπόψιν τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, αν κάποιος φτάνει το πλαφόν επισκέψεων του ΕΟΠΥΥ 12 μήνες το χρόνο τότε το εισόδημα που πρέπει να δηλώσει είναι 24000 ευρώ.

Αν ο ΕΟΠΥΥ πληρώσει τους 6 μήνες κατά το τρέχον έτος, τότε θα εισπραχθούν
6 Χ 2000 Χ 90% = 10800 ευρώ. 
(φυσικά τα καθαρά είναι πολύ λιγότερα, είναι περίπου 8500)

Ο φόρος που θα έχει αποδοθεί είναι 20% Χ 10800= 2160 ευρώ, 
ενώ ο φόρος που θα κληθούν οι ιατροί να πληρώσουν είναι
29% και 1-2 % αλληλεγγύη, αρα 24000 Χ 30%= 7200 (στην καλύτερη εκδοχή).
Αν βάλουμε και την προκαταβολή φόρου στο 75% τότε σημαίνει ακόμα 7200 Χ 75%= 5400.
Σύνολο λοιπόν 5400 + 7200 = 12600.
Αφαιρώντας τον φόρο που έχει παρακρατηθεί τότε μας μένει 12600 - 2160 = 10440 ευρώ.


Αν η έκδοση των τιμολογίων γινόταν όπως μέχρι τώρα, τότε ο φόρος που θα μας αναλογούσε είναι 
10800 Χ 30% = 3240 
και η προκαταβολή 3240 Χ 75%= 2430, 
σύνολο  3240+2430= 5670.

Μείον την παρακράτηση θα πληρώναμε λοιπόν 5670-2160= 3510

Ιδού λοιπόν η διαφορά που καλούμαστε να πληρώσουμε με το παραπάνω σενάριο 
10440-3510= 6930 ευρώ !!!

Το πρωτότυπο δε της ιστορίας είναι πως για 10800 (8500 καθαρά) εισπραχθέντα ο φόρος που θα βγει είναι 10440 !!!!!

Τα παραπάνω νούμερα αφορούν μόνο επισκέψεις.

Αν υπάρχουν και ιατρικές πράξεις (με clawback + rebate + φοροκαταιγίδα),   τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα...