Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Τίτλοι τέλους για τον μύθο της "μαζικής υπερσυνταγογράφησης" των ιατρών

Χαιρετίζουμε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των ιατρών για το Α’ εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα οποία αίρεται ο μύθος της μαζικής υπερσυνταγογραφήσεως, αποκαθιστώντας την υπόληψη και την τιμή των χιλιάδων ιατρών που υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. 


Σύμφωνα με υπ’ αριθμ πρωτ: 33655 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (08/09/2015), τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Δείγμα  ιατρών
520
Χωρίς  παραβατικότητα
312
Χαμηλή  παραβατικότητα
36
Μέτρια  παραβατικότητα
78
Υψηλή  παραβατικότητα
94
Κλήσεις  για  παροχή   γραπτών   εξηγήσεων
96
Αποφάσεις  αφαίρεσης  δικαιώματος  συνταγογράφησης
26


 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επισημαίνει : 

«Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται σαφές ότι ο αριθμός των ιατρών στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή μέχρι 3 μήνες, είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των ιατρών που συνταγογραφούν για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο Οργανισμός τιμά το έργο των ιατρών – συνεργατών του και επιθυμεί την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία μαζί τους».