Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Πληρωμή Ιατρικών Πράξεων (U/S) μηνός Δεκεμβρίου 2015


Ενημερωτικό Σημείωμα

Προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβούν σε πληρωμή ιατρικών πράξεων Δεκεμβρίου 2015 (Υπερηχογραφήματα για τους έχοντες άδεια απο το ΚΕΣΥ Παθολόγους) , παρακαλούμε το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 5/4/2016, να προσκομίσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες (πρώην ΥΠΑΔ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται), με ισχύ τουλάχιστον από τις 29/4/2016 και μετά.