Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Ενδοκρινοπάθειες στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη του Παθολόγου


Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη του Παθολόγου»  θα πραγματοποιήσει η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.)  σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε.) και την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) στις 17 & 18 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace - Αίθουσα Βούλα Πατουλίδου).
Σας επισυνάπτουμε το προκαταρκτικό επιστημονικό πρόγραμμα της εκδηλώσεως:
(Κάντε click εδώ).