Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Προς τον
κ. Σωτήριο Μπερσίμη
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Αποστόλου Παύλου 12
15123 Μαρούσι
Αθήνα, 12.7.2016
Θέμα : Περικοπές στις αποζημιώσεις των ιατρών με βάση τις πραγματοποιηθείσες ιατρικές πράξεις και εξετάσεις
Κύριε Πρόεδρε,
Υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας που απευθυνόμενος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι για τυπικές πλημμέλειες κατά τη συνταγογράφηση, όπως μη
υπογραφή της συνταγής από τον ασθενή, υφίσταται σημαντικές περικοπές για ιατρικές πράξεις και εξετάσεις που πραγματοποίησαν σε ασφαλισμένους.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τελικά έφτασαν να αποστερηθούν για τυπικές πλημμέλειες οι οποίες είναι προφανές ότι έγιναν εκ παραδρομής το ¼ ή και ½ ακόμη από το ποσό που θα εισέπρατταν.
Υπήρξε εκ μέρους σας διαβεβαίωση ότι ειδικά για το πρώτο τρίμηνο του 2016, επειδή ακριβώς πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα υπάρξει μία ελαστικότερη προσέγγιση.
Κύριε Πρόεδρε, φρονούμε ότι θίγεται το αίσθημα δικαίου ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που η πλημμέλεια είναι δυνατόν να θεραπευτεί. Πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η περικοπή να αποτελεί το ύστατο μέτρο μόνο σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης του ιατρού να θεραπεύσει κάθε τυχόν τυπική πλημμέλεια στη συνταγογράφηση.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για συνεργασία επί του θέματος αυτού, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.