Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr, email: info@poseyppedy.gr
Αθήνα, 18-3-2017
ΑΠ 368
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18 Μαρτίου 2017 με ιδιαίτερη επιτυχία το Έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες σε κλίμα ενωτικό και αγωνιστικό.
Ζητάμε:
1. Την ουσιαστική αναβάθμιση των Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων.
3. Την κατάργηση της απαράδεκτης διάταξης του άρθρου 26 που απαιτεί παραίτηση από τα ένδικα μέσα σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ως ΠΑΑ στο ΠΕΔΥ.
4. Την πλήρη εξομοίωση των γιατρών ΠΑΑ του ΠΕΔΥ με τους γιατρούς του ΕΣΥ όσον αφορά τόσο τα μισθολογικά αλλά και το πλαίσιο εργασίας.
5. Την εξομοίωση των επικουρικών γιατρών με τους ΠΑΑ συναδέλφους.
6. Κατάργηση της αυθαίρετης επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων κατά μια ή δύο ώρες, που δεν προσφέρει τίποτα στη βελτίωση της λειτουργίας των πολυιατρείων. Αντίθετα, προτείνουμε στο Υπουργείο Υγείας την βελτίωση των Μονάδων Υγείας και των εργαστηρίων τους ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα για 24ωρη λειτουργία και ασφαλή εφημέρευση.
7. Να ενταχθούν ΑΜΕΣΑ στην τακτική μισθοδοσία οι συνάδελφοι που επανέρχονται μετά από δικαστικές αποφάσεις και να πληρωθούν άμεσα οι απλήρωτοι συνάδελφοι στα ΠΕΔΥ.
8. Να δοθεί η δυνατότητα ένταξης στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο των συναδέλφων που μελλοντικά θα κερδίσουν δικαστικές αποφάσεις.
9. Συμμετοχή της Ομοσπονδίας στη διαμόρφωση του Ν/Σ για την ΠΦΥ.
Το Έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας καλεί και προτρέπει τους συναδέλφους που έχουν κερδίσει εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις να επιστρέψουν ΑΜΕΣΑ πριν τη δημοσίευση του ΦΕΚ του ψηφισθέντος Νόμου.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΨΥΧΑΡΗΣ   Δ. ΛΙΑΝΟΣ