Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΥΓΕΙΑ (23-3-2017)

Οι θέσεις αυτές έχουν αποσταλεί στις 23 Μαρτίου 2017στους κάτωθι:

1ον)     Αναρτήθηκε στην διαβούλευση,
2ον)    Στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας,κο Βαρδαρό
3ον)     Στο Ιστιτούτο Παθολογίας του Π.Ι.Σ

Επίσης:

4ον)     Ταυτίζονται με την πρόταση του Π.Ι.Σ, και
5ον)     Κατατέθηκε  ως θέση του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής στην συνάντηση των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων