Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ: Δήλωση ωραρίου λειτουργίας ιατρείου

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια της ΔΒ3/35399/22-8-2017 οδηγίας, προκειμένου όλοι οι συμβεβλημένοι ιατροί να δηλώσουν στο eΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους, κατά το οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, σας γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή είναι διαθέσιμη, από 2/10/2017. 

Η καταχώρηση ωραρίου διαθέσιμων ιατρικών επισκέψεων, αποτελεί προϋπόθεση εκτέλεσης οποιασδήποτε επίσκεψης ή προγραμματισμού ραντεβού, εντός του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου επισκέψεων. 


Το ημερήσιο ωράριο και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, καταγράφεται με την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης ισχύος, που θα δηλωθεί. 

Αντίστοιχη ενημέρωση λαμβάνετε, με μήνυμα στην οθόνη, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εκτέλεσης ιατρικής επίσκεψης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ