Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(Ε.Ε.Π.Ε)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επαγγελματικής Ενώσεως Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε), που συγκοτήθηκε σε Σώμα στην συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2018 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, είναι η ακόλουθος:Πρόεδρος: Ευάγγελος Τούλης
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Χατζητόλιος
Γενικός γραμματέας: Σόλων Κωτούλας
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Πάγκαλης
Ταμίας: Δημήτριος Βήτος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων,Τύπου και Ενημέρωσης: Ηλίας Τσέρκης
Υπεύθυνος Διοικητικών και Νομικών θεμάτων: Μάριος Πυρπασόπουλος
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Κινητοποίησης: Αντώνιος Αντωνιαδης
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων: Παναγιώτης Χαλβατσιώτης