Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη της ΕΕΠΕ και όλους τους συναδέλφους Παθολόγους

Βάσει της νέας νομοθεσίας GDPR παρακαλείσθε να δηλώσετε άμεσα, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε (στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση και κάνοντας χρήση των δεδομένων που δηλώσατε στην Εταιρεία) από την ΕΕΠΕ πληροφορίες και ενημέρωση που αφορούν τις δραστηριότητες της και την ιδιότητα σας ως μέλη και φίλοι της ΕΕΠΕ.
Επίσης θερμή παράκληση όπως ενημερώσετε τους γνωστούς και φίλους σας Παθολόγους για την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος και μεριμνήσετε για επαφή με την Ένωση.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία, απευθυνθείτε στο Ιστολόγιό μας : eepe2014.blogspot.gr και πιέστε την σελίδα "επικοινωνία"

Το ΔΣ της ΕΕΠΕ