Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

Προς

Την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε)


 

Ονοματεπώνυμο

 

………………………………………

 

……………………………………….

 

 

 

Πατρώνυμο

 

………………………………………

 

Παρακαλώ, να με συμπεριλάβετε στην λίστα υποψηφίων των εκλογών της 26ης Ιουνίου  2021

 

Ειδικός …….....................................

 

...................................................

 

 

 

Διεύθυνση:

 

Οδός: ……………………Αρ:…..……………….

 

Πόλη:.………………….. Τ.Κ. …………………..

  • Για Μέλος της  Διοικούσας Επιτροπής από την οποία θα εκλεγούν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής  της Ε.Ε.Π.Ε (Προθεσμία έως 24 Ιουνίου 2021) ..........................................……………
  • Για την Εξελεγκτική επιτροπή
    (Προθεσμία έως 24 Ιουνίου 2021).......

 

Νομός: ……………….

 

 

Τηλέφωνο:………………………………….

 

Κινητό: ……………………………………..

 

Email: ……………………………………...

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:………………………..

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

                 

               Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ