Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΕΕΠΕ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00 π.μ στην Θεσσαλονίκη (αίθουσα Διδασκαλίας ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ») θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Επαγγελματικής Ένώσεως Παθολόγων Ελλάδος με κύριο θέμα: “Σχεδιασμός πλαισίου  διεκδίκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων των παθολόγων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για την περίοδο 2015 -2016
Εκπροσωπώντας  τα επαγγελματικά σας συμφέροντα  είστε όλοι καλεσμένοι  να καταθέστε  προτάσεις  και απόψεις   δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε, η ειδικότητα της Παθολογίας αντιμετωπίζει πλείστα επαγγελματικά προβλήματα, περισσότερα από όλες τις άλλες ειδικότητες, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν σε εύλογο χρόνο, θα οδηγήσουν στην απαξίωσή της.
Είναι υποχρέωση όλων των Παθολόγων να προφυλάξουν την κυρίαρχη μητέρα ειδικότητα.
Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.
Σε περίπτωση που δεν είστε μέλος θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής.

Ευχαριστούμε πολύ,
Από την Γραμματεία
τηλ.:2310994770
fax.:2310994773
email:eepegr@gmail.com
ιστοτ.: eepe2014.blogspot.gr