Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

http://www.epbe.gr/cache/mod_roksprocket/d261de3b4d8d64c0c877d947622ed006_400_1200.jpg