Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ


 ΝΕΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ NHS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ

Central England
·         1 Specialty Doctor & 1 Consultant in General Internal Medicine
·         1 Specialty Doctor & 1 Consultant in Acute Internal Medicine
·         1 Consultant in Stroke Internal Medicine
·         1 Consultant in Care of The Elderly
Midlands
·         2 Consultants in Acute Internal Medicine
·         1 Consultant in Stroke Internal Medicine
West Midlands
·         1 Specialty Doctor in General Internal Medicine
·         1 Specialty Doctor in Acute Internal Medicine
·         1 Specialty Doctor in Acute Internal Medicine
·         1 Specialty Doctor in Care of The Elderly
South of England
·         3 Specialty Doctors & 3 Consultants in General Internal Medicine
·         2 Specialty Doctors & 2 Consultants in Care of The Elderly
·         2 Specialty Doctors & 2 Consultants in Acute Internal Medicine
·         2 Specialty Doctors & 2 Consultants in Stroke Internal Medicine
North West of England
·         1 Specialty Doctor & 2 Consultants in General Internal Medicine
·         3 Specialty Doctors & 1 Consultant in Care of The Elderly
·         2 Specialty Doctors & 2 Consultants in Acute Internal Medicine
·         1 Specialty Doctors & 1 Consultant in Stroke Internal Medicine
Northern Ireland
·         3 Specialty Doctors in General Internal Medicine
·         2 Specialty Doctors & 1 Consultant in Care of The Elderly
·         2 Specialty Doctors & 1 Consultant in Acute Internal Medicine
·         2 Specialty Doctors in Stroke Internal Medicine
Details about the Specialty Doctor Vacancies:
Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από £45000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι  48 την εβδομάδα, συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (On-Calls).
Details about the Consultant Vacancies:
Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Ο Αιτούμενος Θα Πρέπει:
1.       Να έχει IELTS Academic 7.5 ή να είναι ήδη εγγεγραμμένος στο GMC
2.       Άμεση διαθεσιμότητα ιατρών για ΟΛΕΣ τις θέσεις (τουλάχιστον 2-3 μηνών μετά από μια επιτυχή συνέντευξη)

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:
Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
·         Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία (στις Consultant θέσεις)
·         Τίτλος Ειδικότητας (στις Consultant θέσεις)
·         Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS Academic with Overall Score7.5
·         Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

*****ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ******:
Για όποια νέα εγγραφή από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το GMC (General Medical Council) το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS, Academic with Overall Score7.5!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.
Kindest Regards
Katerina Kontalipou
GlobalMediRec
Mob: +30 6934 803930
www.globalmedirec.com