Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

 Πλάτων          Αληθινός γιατρός είναι ο άρχων των σωμάτων, και όχι ο εκμεταλλευτής τους.
                                             Πλάτων