Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ Ιπποκράτης
Σ' όσους γιατρούς υπάρχει φιλανθρωπία, εκεί υπάρχει και ο έρωτας για την επιστήμη.
                                        Ιπποκράτης